• P2P网贷首家权威查询网站
首页
评级榜
平台数据
行业数据
流量排行榜
银行存管
网贷导航
问题平台
红包
网贷之家行业成交
网贷之家行业人气
网贷之家行业利率
网贷之家平台数量
|
网贷天眼行业成交
网贷天眼行业利率
网贷天眼行业期限
网贷天眼平台数量

网贷之家行业成交数据

数据来源: 网贷之家

月份
成交量
综合参考收益率
平均借款期限
待还余额
资金净流入
2017-07
2536.758亿元
9.412%
8.97月
10897.08亿元
447.43亿元
2017-06
2454.91亿元
9.3%
8.78月
10449.65亿元
483.19亿元
2017-05
2488.44亿元
9.21%
8.66月
9966.46亿元
390.26亿元
2017-04
2249.19亿元
9.3%
8.72月
9576.2亿元
367.54亿元
2017-03
2508.44亿元
9.41%
10.01月
9208.66亿元
350.9亿元
2017-02
2043.41亿元
9.51%
9.21月
8857.76亿元
296.81亿元
2017-01
2209.92亿元
9.71%
9.48月
8560.95亿元
398.71亿元
2016-12
2443.26亿元
9.76%
9.3月
8162.24亿元
375.34亿元
2016-11
2197.34亿元
9.61%
8.25月
7786.9亿元
467.86亿元
2016-10
1885.61亿元
9.68%
7.68月
7319.04亿元
288.74亿元
2016-09
1947.17亿元
9.83%
7.76月
7030.3亿元
311.33亿元
2016-08
1910.3亿元
10.08%
8.04月
6718.97亿元
257.05亿元
2016-07
1829.73亿元
10.25%
8.18月
6461.92亿元
350.05亿元
2016-06
1713.71亿元
10.38%
7.81月
6111.87亿元
353.03亿元
2016-05
1480.17亿元
10.96%
7.93月
5758.84亿元
280.75亿元
2016-04
1430.91亿元
11.24%
7.39月
5478.09亿元
438.32亿元
2016-03
1364.03亿元
11.63%
7.33月
5039.77亿元
321.72亿元
2016-02
1130.09亿元
11.86%
6.68月
4718.05亿元
323.45亿元
2016-01
1303.94亿元
12.18%
7.01月
4341.29亿元
280.46亿元
2015-12
1337.48亿元
12.45%
6.93月
4060.83亿元
322.06亿元
2015-11
1331.24亿元
12.25%
6.91月
3738.77亿元
460.02亿元
2015-10
1196.49亿元
12.38%
6.78月
3278.75亿元
332.62亿元
2015-09
1151.92亿元
12.63%
6.82月
2946.13亿元
368.51亿元
2015-08
974.63亿元
12.98%
6.77月
2577.62亿元
340.97亿元
2015-07
825.09亿元
13.58%
6.75月
2236.65亿元
248.79亿元
2015-06
659.56亿元
14.17%
6.63月
1987.86亿元
146.94亿元
2015-05
609.62亿元
14.54%
6.79月
1840.92亿元
203.79亿元
2015-04
551.46亿元
14.46%
6.6月
1637.13亿元
229.05亿元
2015-03
492.6亿元
15.02%
6.71月
1408.08亿元
226.49亿元
2015-02
335.14亿元
15.46%
7.02月
1181.59亿元
118.23亿元
2015-01
357.82亿元
15.81%
6.87月
1063.36亿元
27.36亿元
2014-12
370.77亿元
16.08%
6.88月
1036亿元
139.59亿元
2014-11
313.24亿元
16.3%
6.98月
896.41亿元
152.27亿元
2014-10
268.36亿元
16.46%
6.81月
744.14亿元
98.11亿元
2014-09
262.33亿元
17.14%
6.59月
646.03亿元
65.13亿元
2014-08
250.14亿元
17.46%
6.46月
580.9亿元
57.97亿元
2014-07
216.73亿元
17.84%
6.22月
522.93亿元
45.95亿元
2014-06
171.53亿元
18.54%
5.47月
476.61亿元
50亿元
2014-05
162.78亿元
19.6%
5.23月
426.98亿元
26.73亿元
2014-04
148.92亿元
20.2%
5.13月
400.25亿元
18.35亿元
2014-03
140.25亿元
21.01%
4.88月
381.9亿元
45.11亿元
2014-02
105.44亿元
21.63%
4.23月
336.79亿元
28.08亿元
2014-01
117.68亿元
19.75%
5.37月
308.71亿元
0亿元